Blog: Hoe maak je van online veiligheidstrainingen een succes in je bedrijfsacademie

Blog: Hoe maak je van online veiligheidstrainingen een succes in je bedrijfsacademie

Geplaatst op 21 februari 2018
Categorie: Online leren

6 minuten lezen

De trend van online leren zet door. Het onderzoek HRD Trends 2017 toont aan dat het leren bij bedrijven in toenemende mate online/digitaal plaatsvindt. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel bedrijven hiervoor hun bedrijfsacademie gebruiken. Bijna de helft van de organisaties geeft aan met een bedrijfsacademie (Learning Management System of online leerportaal) te werken voor de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers.

In 2016 richtte meer dan de helft (51,2%) van de online opleidingen in een bedrijf zich op veiligheid en gezondheid. Opleidingen op het gebied van regelgeving (39,2%) en IT-trainingen (35,5%) vormen een goede tweede en derde plek. 

Online Opleidingen 2016 volgens de NIDAP HRD Trends 2016
Hoe maak je van online leren op het gebied van veiligheid een succes? Dat hangt af van veel verschillende factoren. Een daarvan is de kwaliteit van de e-learning zelf. Veel e-learning modules kunnen nog steeds worden bestempeld als een ‘digitaal boek’. Reden waarom organisaties dan maar liever kiezen voor een klassikale veiligheidstraining in plaats van e-learning. Maar het kan ook anders. 

Hoe moet het dan wel?

Een goede veiligheidstraining heeft als resultaat dat deelnemers weten hoe en waarom ze veilig moeten werken (kennen), hoe en op welke manier ze dit moeten uitvoeren (kunnen) en dit ook laten zien in hun eigen werksituatie (transfer). 

Voor een zo groot mogelijke transfer zijn de dagelijkse praktijk en de uit te voeren taken dan ook een belangrijk uitgangspunt bij e-learning. Om kennis en kunnen op elkaar aan te laten sluiten, bestaan veel online veiligheidstrainingen meestal uit e-learning gecombineerd met een praktijktraining of landelijk examen, een zogenaamd ‘blended leertraject’. In dit traject maakt de deelnemer zich de theoretische kennis eigen via de e-learning module. Onder leiding van een deskundige trainer oefent de deelnemer op de praktijkdag de taken en handelingen in levensechte situaties.

Leren gaat beter wanneer je een actieve rol in het leerproces hebt. Door gevarieerde werkvormen en vraagsoorten in e-learning te gebruiken laat je de deelnemers interactief met de leerstof omgaan en spreek je verschillende leerstijlen aan. Interactief leren houdt ook in dat je uitgaat van vraaggestuurd leren. In plaats van de kennis direct aan te bieden, geef je de lerende de ruimte om zijn eigen kennis te onderzoeken, door eerst de vragen te stellen en erna de benodigde informatie te geven. Voor dit alles geldt just in time, just enough: geef alleen relevante informatie, afgestemd op het niveau en taalgebruik van de deelnemer.

E-learning zou zo ontworpen moeten zijn dat deze eenvoudig en intuïtief te bedienen is. Op die manier kan de deelnemer zich volledig focussen op de inhoud. Een functionele en eenduidige vormgeving, simpele navigatie en toegankelijke gebruikersondersteuning zorgen voor gemakkelijke bediening van het programma.

En hoe ga ik dan verder?

Ben je eenmaal bereid om te investeren in kwalitatief goede e-learning, dan wil je ook dat medewerkers hier snel en makkelijk toegang toe hebben. Om (online) leren te faciliteren gebruiken veel bedrijven hiervoor hun bedrijfsacademie. Zoals al eerder aangegeven, werkt momenteel bijna de helft van de organisaties met een bedrijfsacademie voor de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers.

Een bedrijfsacademie biedt ruimte om online modules te kopen en die als SCORM pakket in de leeromgeving te zetten. Je hebt zo alles in eigen beheer, maar niet altijd de laatste versie van een module beschikbaar. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van het leerportaal van de leverancier van e-learning. Medewerkers gebruiken dan altijd de laatste versie een module, maar werken niet in hun eigen leeromgeving. Een derde mogelijkheid is het koppelen van modules aan de eigen leeromgeving via LTI.

LTI.png

Een LTI-koppeling, wat is dat?

Bij een LTI-koppeling staat de e-learning op de server van de leverancier, zodat deelnemers altijd beschikken over de laatste versies. Deelnemers werken in de eigen leeromgeving en hebben dan ook geen aparte inlog nodig. En de resultaten van de deelnemers zijn direct te verwerken in de eigen administratie. Door modules via LTI te koppelen aan je bedrijfsacademie besteed je het onderhoud uit, maar hou je zelf het beheer. Het is duidelijk dat een dergelijke koppeling veel voordelen heeft.

Hebben medewerkers eenmaal makkelijk toegang tot e-learning, dan moet deze ook makkelijk te doorlopen zijn. Dit klinkt misschien logisch, maar leveranciers krijgen nog genoeg telefoontjes van gebruikers die geen video’s kunnen afspelen, geen geluid horen of geen afbeeldingen kunnen bekijken. Allemaal zaken die te maken hebben met onder andere fire walls, plug-ins en snelheid van het internet bij de eigen organisatie. Een goede leverancier geeft duidelijk aan welke technische eisen er gesteld worden aan het product. Ga na of de eigen leeromgeving hier aan voldoet, door dit na te vragen bij ICT én door dit ook zelf te testen in de leeromgeving. Vertel gebruikers ook welke technische problemen ze mogelijk kunnen tegenkomen en hoe dit is op te lossen, bijvoorbeeld door deze informatie in een FAQ te zetten.

En ben ik er dan?

Euhm, nee… Een technisch goed werkende en toegankelijk bedrijfsomgeving, ingericht met kwalitatief goede e-learning is nog maar het begin van succesvol leren en opleiden. Implementatie van online leren is meer dan een mailtje naar de deelnemer sturen met het bericht: “Je e-learning staat klaar.” Om een optimaal leereffect te bereiken in het online onderwijs, is onder andere de functie van e-moderator nodig. Dit is een gids die de deelnemer begeleidt om het beste te halen uit zichzelf en uit het veilige leerklimaat. Een e-moderator is een persoon die didactische, inhoudelijke en/of technische begeleiding en ondersteuning geeft aan de deelnemers. En die deelnemers motiveert, coacht en verbindt tot een online learning community. 

In een veilige community leren deelnemers van elkaar. Bij veiligheidstrainingen kun je hierbij denken aan het delen ervaringen over (on)veilige situaties, tips over het veilig uitvoeren van werkzaamheden, maar ook elkaar vragen stellen over veiligheidsdilemma’s.

Wat kan ik nog meer doen?

Naast het aanbieden van e-learning en het bieden van een online community, moet een bedrijfsacademie ook een omgeving zijn waarin deelnemers informatie kunnen vinden die aanvult, verdiept en ondersteunt. Onze ervaring is dat de tijd tussen veiligheidstrainingen vaak lang duurt, waardoor geleerde theorie en handelingen wegzakken. Door meerdere leermomenten in het jaar te creëren houden werknemers hun kennis en vaardigheden over veiligheid in stand. Voorbeelden van dergelijke leermomenten zijn safetybites- korte digitale leerprikkels van maximaal 10 minuten, online naslagwerken of toolbox webinars.

Werk veilig

Zoals je hebt gelezen dragen meerdere factoren bij aan het succes van online veiligheidstrainingen in je bedrijfsacademie. Kwalitatief goede e-learning over veiligheid is een mooie start, gevolgd door een makkelijke toegang tot alle onderdelen in de leeromgeving. Een goed onderbouwd leerconcept en effectieve coaching dragen bij aan een positieve leerbeleving van de deelnemer en zorgen er uiteindelijk voor dat werknemers veiliger werken.

Dorine-van-Gulik.png  

Dorine van Gulik
Coördinator Productontwikkeling / Onderwijskundige

 
Terug