E-LEARNING PIJLERS

Alle e-learningmodules bij IVM zijn gebaseerd op de pijlers
Praktijk | Actief | In control | Intuïtief’. 

IVM stelt de deelnemer centraal. Door een positieve leerbeleving halen mensen het beste uit zichzelf. Onze e-learning is ontwikkeld met toepassing van duidelijke leerconcepten, didactisch verantwoord, en opgebouwd vanuit een gedegen onderwijskundige visie.

Keurmerk1.png

Praktijk

In de e-learning leert de deelnemer stapsgewijs door middel van realistische
cases. De dagelijkse praktijk en de uit te voeren taken zijn hierbij het uitgangspunt. Lees meer


praktijk2.png

Actief

Binnen onze e-learning heeft de deelnemer een actieve rol. Door gevarieerde werkvormen en vraagsoorten leert de deelnemer op interactieve wijze de benodigde
kennis. Lees meer


afwisselend2.png

In control

Online leren biedt de deelnemer de vrijheid om te leren op een plek waar hij dat
wil en in het tempo dat bij hem past. 
Elk onderdeel is naar wens te herhalen. Verschillende extra’s ondersteunen de deelnemer bij het leren. Lees meer


incontrol2.png

Intuïtief

Elke module is zo ontworpen dat deze eenvoudig en intuïtief te bedienen is.
De gebruiker kan zich volledig focussen op de leerinhoud. Lees meer


intuitief2.png

CONTACT

Meer informatie over online leren? Neem contact op via 088-1663005.

Aansluiten bij dagelijkse praktijk

“Door het gebruik van realistische video’s, schetst onze e-learning de dagelijkse praktijk. Het belang van veilig werken komt zo heel dichtbij.”
drs. D. van Gulik, Onderwijskundige IVM