IVM ontvangt wederom NRTO-keurmerk

IVM ontvangt wederom NRTO-keurmerk

Geplaatst op 11 maart 2020
Categorie: Erkenningen

IVM NRTO KeurmerkMet trots delen wij mee dat IVM wederom het NRTO-keurmerk in ontvangst heeft mogen nemen. Het NRTO-keurmerk geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, het keurmerk is een teken van kwaliteit en professionaliteit.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de brancheorganisatie voor trainen en opleiden en keurt private instellingen volgens acht kwaliteitseisen. IVM heeft het keurmerk sinds 2016 en kortgeleden heeft NRTO het keurmerk van IVM verlengd. Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitseisen, wat betekent: 

IVM:

  • Is transparant over zijn product of dienst.
  • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.
  • Meet de klanttevredenheid.
  • Komt gemaakte afspraken na.
  • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in.
  • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel.
  • Heeft zijn processen op orde.
  • Streeft naar continue verbetering.

Om het keurmerk te kunnen ontvangen, moet je lid zijn van het NRTO. Ook aan het lidmaatschap zijn strenge eisen verbonden:

  • Voldoen aan de toelatingscriteria, ondertekenen van de gedragscode, conformeren aan de algemene voorwaarden en het NRTO-keurmerk binnen zes maanden na aanvang van het lidmaatschap behalen.
  •  Een lid dat actief is in de consumentenmarkt, is via de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen van de SGC beslecht geschillen tussen de afnemer en aanbieder voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten. 

Ook de komende jaren zullen wij blijven voldoen aan deze kwaliteitseisen, zodat we onze opdrachtgevers kunnen blijven voorzien van kwalitatieve en professionele dienstverlening.   

Terug