Vanaf 1 september gelden voor VCA andere exameneisen

Geplaatst op 11 juli 2017

Je werkt met een elektrische boormachine. Je ziet dat het netsnoer beschadigd is. De koperdraden zijn te zien. Wat moet je doen?* 

Vanaf 1 september 2017 zijn er wijzigingen in de  VCA-toetstermen. Bovenstaande vraag is een voorbeeld van wat kandidaten vanaf dan kunnen tegenkomen op het examen. De belangrijkste verandering is dat veel toetstermen nu op toepassingsniveau zijn geformuleerd. In de oude situatie werden kandidaten op kennis van feiten getoetst. Bij toepassingsvragen moet je de leerstof in een onbekende situatie gebruiken om een probleem op te lossen. Dat betekent dat kandidaten bijvoorbeeld moeten kiezen welke persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt zijn op een bepaalde werkplek. Of kunnen aangeven wat ze moeten doen bij een calamiteit, zoals in het voorbeeld hierboven, een beschadigd netsnoer van een boormachine. 

Het gebruik van toepassingsgerichte vragen is een positieve ontwikkeling. Medewerkers leren bij VCA nu nadenken over hoe veilig gewerkt moet worden, welke gevaren en risico’s een situatie kan opleveren en welke acties hij kan ondernemen om in een bepaalde situatie letsel of schade te voorkomen. De basis van VCA blijft bestaan uit kennis over veiligheid. Maar het gaat bij de nieuwe toetstermen om het maken van keuzes in een situatie, niet om het kunnen opsommen van feiten. In toepassingsvragen moet je dan ook vaak meerdere kennisfeiten gebruiken. Naast dat deze manier van vragen meer aansluit bij de werksituatie van kandidaten, dwingt het ook om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige werkomgeving. Dit bevordert dat operationele medewerkers, leidinggevenden en intercedenten veilig gaan werken. 

Naast de introductie van toepassingsvragen zijn ook de vraagvormen in het examen aangepast. Per september bestaat het examen niet alleen meer uit multiple choice vragen, maar ook uit andere vraagvormen, zoals vinkvragen en matchvragen. Om kandidaten hier al mee te laten oefenen, heeft het SSVV al een proefexamen op hun website geplaatst. Kijk alvast naar wat je kunt verwachten op www.vcainfra.nl/vca/proefexamens

Om kandidaten goed voor te bereiden op de nieuwe toetstermen en –vormen is IVM druk bezig met het aanpassen van de examentrainer en de klassikale trainingen. We ontwikkelen nieuwe toepassingsvragen, zorgen voor nieuwe vraagvormen en passen trainingsmateriaal aan. Na de zomer kunnen de eerste kandidaten het vernieuwde examen gaan maken. 

* Je moet de boormachine niet meer gebruiken en de beschadiging melden aan je leidinggevende.

 

Terug