Fouten maken moet, ook bij online leren

Fouten maken moet, ook bij online leren

Geplaatst op 18 oktober 2019

Toen wij voor onze praktische veiligheidstrainingen een online component wilden ontwikkelen, zijn we gestart met het formuleren van onze wensen en eisen. Dit hielp ons bij onze zoektocht naar digitale leermiddelen.

De kwaliteitscriteria voor goede e-learning

e-learning.pngWe hebben gezocht naar bestaande digitale leermiddelen, maar vonden niet wat we nodig hadden. Uiteindelijk hebben we de e-learning zelf ontwikkeld. Dat kon, omdat we goed wisten welke kwaliteit we wilden.

Deze kwaliteitscriteria voor goede e-learning hebben we voor je op een rijtje gezet in een checklist; een handige tool waarmee je kwaliteit van e-learning modules kunt beoordelen op geschiktheid voor je organisatie.  In een reeks van artikelen zoomen we in op de kwaliteitsaspecten in de tool. Dit artikel is het tweede uit de reeks en gaat over de kwaliteit van feedback. Het eerste deel lees je hier terug. 

De kwaliteit van feedback

Feedback is een essentieel onderdeel uit het leerproces. Je leert het meest van de fouten die je maakt. Dat gaat echter niet zomaar. Je leert alleen effectief van je fouten als je goede feedback ontvangen op je antwoord of je oplossing.

Ook voor het leereffect van  online leren is oefenen en ontvangen van feedback op je prestaties essentieel. De ingrediënten voor goede feedback zijn:

  • Toont goed/fout
  • Feedback geeft toelichting of aanwijzing bij goed antwoord
  • Feedback geeft toelichting en hints bij foute antwoorden
  • Feedback toont uiteindelijk het juiste antwoord
  • Feedback wordt grafische ondersteunt
  • Oefenen en toetsing zijn duidelijk gescheiden

 Minimaal is nodig dat je weet of je antwoord goed of fout is en dat je weet wat het goede antwoord is.

Bij foute antwoorden is het essentieel dat de feedback ook aangeeft waarom je antwoord fout is, welke denkfout je gemaakt hebt. Dat kan in allerlei vormen.  Door een hint te geven die je stuurt richting de juiste denkwijze, door informatie te geven over het waarom van de fout of bijvoorbeeld door een leeradvies over stof die je nog moet bestuderen.

Met deze inhoudelijke aanwijzingen kan je de vraag nogmaals beantwoorden en geef je waarschijnlijk het goede antwoord.

Voor het leereffect en de motivatie is het belangrijk om een vraag of opdracht altijd positief af te sluiten met het goede antwoord en de bijbehorende toelichting over het waarom. Mensen vinden het altijd leuk om te horen dat ze iets goed hebben gedaan.

Kleurgebruik of visuele effecten kan de feedbackboodschap ondersteunen. Zo is groen de kleur voor goed en rood de kleur voor fout en kun je grafische effecten gebruiken als beloning.

Toetsing

Toetsing is een verhaal apart. Maar ook bij toetsing is feedback belangrijk, denk dan aan  goed-fout feedback, maar ook toelichting op de gemaakte fouten. In klassikale situaties wordt een toets vaak nabesproken met de klas. Bij online leren is dit in de vorm van uitgestelde feedback aan het eind van de toets, ook mogelijk.

Dorine_rond.png

Dorine van Gulik
Coördinator productontwikkeling /
Onderwijskundige 

Terug